Online dating Thisted Free married women chat wihout registration for sex

Posted by / 23-Sep-2017 11:22

Online dating Thisted

Vi har sjældent kun ét tilknytningsmønster, men noget fra alle fire mønstre. Hvis man domineres af et undvigende tilknytningsmønster, nedtoner man betydningen af sine relationer, følelser og behov, fordi man dybest set ikke tror, at kærlighed og tryghed er muligt.

Det skyldes, at man har oplevet, at der ikke var noget at hente, fordi mor eller far ikke var nærværende.

Som barn kunne hun ikke overskue, hvornår kærligheden var mulig.

Hun arbejder med fire kærlighedsmønstre, som også kaldes tilknytningsmønstre, hvoraf de tre giver problemer med kærligheden.

Den uproblematiske kærlighed er den trygge tilknytningsform.

Man vil ikke give køb på sin selvstændighed og er bange for at blive afhængig af andre, ligesom man ikke ønsker, at nogen skal være afhængige af en.

Den undvigendes motto er: Connie Kragelund oplever typisk, at det er dem med et ambivalent tilknytningsmønster, der opsøger hende for at få hjælp i modsætning til den undvigende, der sjældent af sig selv søger hjælp.

online dating Thisted-7online dating Thisted-77online dating Thisted-26